s_1
  • Har du en gründer i magen og lurer på om du skal ta det store spranget?
  • Har du en idé du vil ha hjelp til å teste ut? Ønsker du å drive din egen bedrift?
  • Planlegger du å starte med en tilleggsnæring på en gård?
  • Driver du din egen virksomhet og trenger påfyll for å komme videre?
s_3

Da er Etablereropplæringen i Trøndelag noe for deg!

s_2

Opplæringen består av tre fagsamlinger à to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom fellessamlingene, og mulighet for lokal oppfølging etter endt kurs.

Fullført kurs er ment å gi konkrete resultater for hver enkelt deltaker.

s_1

Etablereropplæringen i Trøndelag leveres på oppdrag fra Innovasjon Norge, og skal gi alle anledning til å skaffe seg informasjon og kompetanse om etablering av egen virksomhet med utgangspunkt i egen forretningsidé.